.

 อตฺตนา  โจทยตฺ   ตนํ  (จงเตือนตน  ด้วยตนเอง)

 

 
 
 

 
 
  Home page    Website map 
Website map
 
Menu on the top
Home page
The results of our work
Image activity
Contact us
Website map
Menu on the left
Home page
Profile
Acitvities
Contact Us
Site Map
ผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ปฐมวัย
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระวิทยาศาตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
All Course
e-Library
Menu on the right
วิสัยทัศน์
ประวัติโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน
คณิตศาสตร์
กลุ่มวิชางานเลือก
บทเรียน online วิชาคอมพิวเตอร์
FAQs
LINK
Webboard
Guestbook
Download
SchoolMIS ระบบบริหารสถานศึกษา
 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
August 2561
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 August 2561
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
All online 8 People
IP number 54.156.85.167
You are visitor number 283,864
 
โรงเรียนมหาราช 2
หมูที่ 6 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
Tel : (66)77 366 762
Email : jthawonsuk@gmail.com