หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
ครูวรนัสเกษียณ
กิจกรรมไหว้ครู 10 มิถุนายน 2558
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 29 พฤษภาคม 2558
คุณระเบียบ หลิวคง มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนมหาราช๒ บริจาคกระเป๋านักเรียน เป็นเงิน 20,000 บาท
คณะครูบุคลากรโรงเรียนมหาราช ๒ รวบรวมเงินบริจาคแก่ครอบครัวจันทอง ซึ่งสมาชิกในครอบครัวมีโรคประจำตัว จำนวนเงิน 5700 บาท
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนปีการศึกษา 1/2558
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2557
มอบเกียรติบัตรนักเรียนสอบนานาชาติ
กิจกรรมลูกเสือ(ถวายราชสดุดี)เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าและบำเพ็ญประโยชน์
โครงการวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพ 26 สค 57

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 ต่อไป