หน้าหลัก    ผลงานของเรา 
ผลงานของเรา
 
ประกวดทักษะทางวิชาการโครงงานคณิตศาสตร์ 
        งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่  61  จังหวัดชุมพร
การแข่งขันหุ่นยนต์มัธยมศึกษา หุ่นยนต์เก็บลูกบอล 
      งานการอาชีพเวียงสระปริทัศน์  ประจำปี  ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่  1-2  มีนาคม  ๒๕๕๔